Durant aquest mes de Setembre 2018, hem ampliat la nostra àrea de magatzems, en 1.500 m2. Això ens permetrà millorar la nostra capacitat de producció.

read more